Educació Primària

Una oportunitat per desenvolupar les habilitats cognitives i socials de l'alumne, per ser persones competents.

Coresponsabilitat compartida entre alumne, família i escola.

  • Aprenent a viure amb els altres i per als altres

    La Primària és una invitació a fer créixer persones reflexives que desenvolupen un pensament crític i creatiu; persones capaces d'adaptar-se al canvi i actuar de manera coherent.