Educació Infantil

L'autonomia i el sentit de responsabilitat que assoleixen en aquesta etapa són la base de l'aprenentatge per a tota la vida. 

La felicitat i alegria de l'infant quan s'adona que avança és la motivació més poderosa. 

  • Mirem amb ulls de nen

    L'Educació Infantil és una etapa privilegiada per fomentar el pensament creatiu, ajudar l'alumne a assolir eines i estratègies per arribar a l'excel·lència i prevenir les possibles dificultats d'aprenentatge.