Educació Infantil

Grau Superior

Titulació Tècnic superior en Educació Infantil
Durada 2 cursos
Hores lectives 1.600 h.
Hores en empreses 400 h.
Horari Tardes, de dilluns a divendres

 

 • Objectius
  • Programar i avaluar els processos educatius i d'atenció a la infància, per a nens entre 0 i 6 anys.
  • Preparar, dur a terme i avaluar les activitats destinades al desenvolupament d'hàbits d'autonomia i a l'atenció de les necessitats bàsiques dels infants entre 0 i 6 anys.
  • Preparar, desenvolupar i avaluar projectes educatius formals i no formals.
 • Valors afegits del nostre centre
  • Interacció 0-3: és un espai destinat a dissenyar activitats innovadores per després anar a experimentar-les a diferents llars d'infants i, des de l'experiència, aprendre a adequar l'activitat dissenyada a la realitat dels infants del primer cicle d'Infantil.
  • La interacció amb alumnes de P3,P4 i P5 permet treballar de forma pràctica una part dels continguts del cicle.
  • Elecció de la llars d'infants: cada alumne pot decidir el lloc on farà les pràctiques.
  • Programar processos educatius per a infants de 0 a 6 anys perquè aprenguin a partir de l'observació i l'experimentació del seu entorn més proper i adquireixin autonomia per satisfer les seves necessitats bàsiques.

   Curs 1.

   Mòdul Hores
   Didàctica de l’educació infantil 99 h.
   Autonomia personal i salut infantil 126 h.
   El joc infantil i la seva metodologia 113 h.
   Expressió i comunicació 73 h.
   Desenvolupament cognitiu i motriu 82 h.
   Desenvolupament socioafectiu 96 h.
   Formació i orientació laboral 99 h.
   Habilitats socials i professionals 33 h.

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   Intervenció amb famílies i atenció en menors en risc social 126 h.
   Didàctica de l’educació infantil 120 h.
   El joc infantil i la seva metodologia 70 h.
   Expressió i comunicació 110 h.
   Desenvolupament cognitiu i motriu 80 h.
   Habilitats socials 126 h.
   Primers auxilis 66 h.
   Empresa i iniciativa emprenedora 66 h.
   Projecte d’atenció a la infantesa 99 h.
   FCT 383 h.

    

   • Educador infantil en llars d'infants.
   • Animador infantil en colònies d'estiu, tallers, ludoteques, etc.
   • Educador en institucions o programes en el sector dels serveis socials d'atenció a la infància.
   • Llar D'infants Garabatos
   • Llar El Gegant Del Pi
   • Llar Il·Lusions
   • Llar Saltiro
   • Llar Edelweis
   • Llar La Blaveta
   • Llar Amiguitos 2
   • Llar La Gua Gua
   • Llar Xumets
   • Llar Avantis
   • Llar El Ganxet
   • Llar Esquirol
   • Llar Forestier
   • Llar El Guirigall
   • Llar El Passeig
   • Llar D'infants Guinyol
   • Llar El Cargol
   • Llar Picarol
   • Llar Angelots
   • Jesuïtes Sant Gervasi - Escola Infant Jesús