Curs d'accés a Cicle Formatiu de Grau Superior

Durada Hores lectives Horari

1 curs

700 h.

Matins i tardes, de dilluns a dijous.

Aquests estudis, si se superen amb èxit, permeten l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior.

  • Curs d'accés a cicles formatius de grau superior
   Mòdul Hores
   Llengua catalana 105 h.
   Llengua castellana 105 h.
   Llengua anglesa 175 h.
   Matemàtiques 140 h.
   Psicologia i sociologia 140 h.
   Física i tecnologia 140 h.
   Tutoria 35 h.

    

  • Accés directe als cicles formatius de grau superior.