Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Grau Superior

TitulacióTècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Durada 2 cursos
Hores lectives 1.683 h.
Hores en empreses 317 h.
Horari Matins, de dilluns a divendres

 

 • Objectius

  Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat de recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

 • Valors afegits del nostre centre
  • Formació amb continguts CISCO.
  • Visites tècniques: CESCA, MARENOSTRUM, etc.
  • Espai web a l'allotjament de les pàgines web.
  • Laboratori propi d'equips telemàtics.
  • Configurar i administrar els diferents dispositius informàtics en xarxes locals i les connexions amb les xarxes d'àrea extensa, garantint la funcionalitat, la seguretat de les comunicacions i la integritat dels recursos.

   Curs 1.

   Mòdul Hores
   Implantació de sistemes operatius 231 h.
   Gestió de bases de dades 165 h.
   Programació bàsica 165 h.
   Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 99 h.
   Administració de sistemes gestors de bases de dades 66 h.
   Planificació i administració de xarxes 66 h.
   Formació i orientació laboral 99 h.
   Empresa i iniciativa emprenedora 66 h.
   Habilitats personals, socials i professionals (tutoria) 33 h.

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   Fonaments de maquinari 99 h.
   Administració de sistemes operatius 132 h.
   Planificació i administració de xarxes 99 h.
   Serveis de xarxa i internet 99 h.
   Implantació d’aplicacions web 66 h.
   Administració de sistemes gestors de bases de dades 33 h.
   Seguretat i alta disponibilitat 99 h.
   Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa 99 h.
   Habilitats personals, socials i professionals (tutoria) 33 h.
   FCT 317 h.

    

   • Tècnic en administració de sistemes.
   • Responsable d'informàtica.
   • Tècnic en serveis d'internet.
   • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
   • Tècnic en teleassistència.
   • Tècnic en administració de bases de dades.
   • Tècnic de xarxes.
   • Supervisor de sistemes.
   • Tècnic en serveis de comunicacions.
   • Tècnic en entorns web.
  •  

   • AC- Marca (FP Dual)
   • DKV Seguros
   • Duracomm
   • EAE Business School
   • Escola Ramon Llull
   • Engine Software
   • Fundació Pere Tarrés
   • Grup Barcelona
   • Grupo SIFU
   • Informàtica Bellvitge
   • Schneider Electric
   • Jesuïtes El Clot – ETP El Clot
   • Jesuïtes Casp – Sagrat Cor de Jesús
   • Jesuïtes Sant Gervasi – Escola Infant Jesús
   • Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka