Curs d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Durada Hores lectives Horari

1 curs

612 h.

Matins, de dilluns a dijous.

Aquests estudis, si se superen amb èxit, permeten l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau mitjà.

  • Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà
   Mòdul Hores
   Llengua catalana 105 h.
   Llengua castellana 70 h.
   Llengua anglesa 105 h.
   Matemàtiques 105 h.
   Ciències socials 105 h.
   Tecnologia 140 h.
   Tutoria 35 h.

    

  • Aquests estudis, si se superen amb èxit, permeten l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau mitjà.