Projecte educatiu comú

El treball conjunt amb les altres escoles de la xarxa Jesuïtes Educació ens permet aprendre contínuament, compartir experiències i construir un model educatiu innovador, sòlid i rigorós.

 • Assolir una educació integral, participativa i cristiana

  El nostre estil educatiu s'inspira en els valors evangèlics i es basa en l'acolliment, el coneixement i l'acompanyament de les persones amb el propòsit que adquireixin els aprenentatges i les competències adequades per esdevenir persones competents, responsables, compassives i solidàries, persones amb un projecte vital.

 • Amb els alumnes, des dels 3 anys fins a la inserció en el món laboral
  Despertem l'interès per aprendre

  A Infantil i Primària ens preocupem que l'alumne vingui content a l'escola perquè, respectant-li el ritme, n'estimuli el procés maduratiu. Treballem perquè l'infant se senti valorat, respectat i escoltat. Per això, donem molta importància al procés d'adaptació a l'escola, tant dels infants com de les famílies, i al tracte individualitzat. Potenciem un aprenentatge globalitzat i significatiu que ajudi l'alumne a aconseguir les eines necessàries per ser una persona competent, autònoma i amb iniciativa personal.

  Potenciem al màxim les possibilitats de l'alumne

  A Secundària continuem promovent una educació integral: un bon nivell acadèmic i una ferma formació personal i en valors. El treball personalitzat i continuat fa que cadascú arribi al màxim de les seves possibilitats. Acompanyem els alumnes perquè siguin persones responsables, amb bons hàbits, obertes al món, capaces d'integrar-se plenament en la societat i d'ajudar a millorar-la i amb bons recursos per continuar la seva formació.

  Consolidem coneixements i maduresa personal

  A Batxillerat, la combinació d'una formació general i una preparació especialitzada permet als nois i noies seguir estudis superiors i preparar-se per al futur. Oferim formació per adquirir maduresa intel·lectual i humana, per desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Volem que el nostre alumne de Batxillerat trobi satisfacció en l'experiència d'aprendre i estigui disposat a esforçar-se, tingui capacitat d'abstracció, d'anàlisi i de síntesi, i es preocupi per la cultura i pel coneixement.

  Els acompanyem en els primers passos cap al món laboral

  Els Cicles Formatius permeten obtenir una qualificació per a l'exercici d'una professió. Un ampli ventall de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior donen resposta a les demandes de formació de les empreses i de la societat actual. Oferim un ensenyament innovador i de qualitat que potencia els coneixements tècnics i les competències personals més adequades per a cada lloc de treball. Apostem per la formació al llarg de la vida a través dels programes de formació contínua.