Batxillerat

Albirar el futur dels nostres alumnes tot oferint-los currículums diversificats, integradors i flexibles amb una finalitat preparatòria, orientadora i formativa.

  • Coneixements per al futur

    Ens preocupa el futur acadèmic i professional dels nostres alumnes i per això, des de l’etapa de batxillerat, treballem per aconseguir alumnes ben preparats per desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

  • Al batxillerat, la combinació d'una formació general i una preparació especialitzada permet als nostres alumnes seguir estudis superiors o incorporar-se al món del treball amb garanties d'èxit.

    Els estudis de batxillerat de Jesuïtes Bellvitge garanteixen una formació integral dels nostres nois en un clima de respecte, seriositat acadèmica i metodologies personalitzades que fan l'alumne protagonista del seu propi aprenentatge.

    Els alumnes poden triar dues modalitats de  batxillerat: Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials, per especialitzar-se d'acord amb les seves preferències, afinitats i capacitats. Per això disposem de l'orientació dels tutors i l'assessorament del Departament d'Orientació Psicopedagògica de l'escola.