Oferta educativa

 • El projecte educatiu del centre

  El treball conjunt amb les altres escoles de la xarxa Jesuïtes Educació ens permet aprendre contínuament, compartir experiències i construir un model educatiu innovador, sòlid i rigorós.

  Saber més
 • Infantil

  L'autonomia i el sentit de responsabilitat que assoleixen en aquesta etapa són la base de l'aprenentatge per a tota la vida.

  Saber més
 • Primària

  Una oportunitat per desenvolupar les habilitats cognitives i socials de l'alumne, per ser persones competents. Coresponsabilitat compartida entre alumne, família i escola.

  Saber més
 • ESO

  L’ESO és una etapa crucial per a l'aprenentatge i l'adquisició de processos de raonament, hàbits de treball i tècniques d'estudi. Junts eduquem i ensenyem.

  Saber més
 • Batxillerat

  Albirar el futur dels nostres alumnes tot oferint-los currículums diversificats, integradors i flexibles amb una finalitat preparatòria, orientadora i formativa.

  Saber més
 • Formació Professional

  El treball conjunt de les tres escoles d’Estudis Professionals de la xarxa ens permet aprendre contínuament, compartir experiències i construir un model educatiu innovador, sòlid i rigorós.

  Saber més