Formem les persones del segle XXI

Les escoles tenim un gran repte, hem de preparar els nostres alumnes per a un món cada cop més digital, per desenvolupar unes tasques professionals que encara no existeixen i per poder relacionar-se de múltiples maneres.
 • Recursos TIC per a l'educació del segle XXI
  • Creiem en la importància de la tecnologia i la innovació com a fonts d'oportunitats per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

  • Permeten dinamitzar el procés d'aprenentatge en convertir-se en una finestra al món dins de la classe.

  • Ajuden a desenvolupar-ne les habilitats comunicatives i a aplicar els conceptes apresos d'una manera divertida.

  • Portàtils personals a l'ESO i de préstec a altres etapes per promoure activitats d'aprenentatge digitals.

  • Entorn col·laboratiu en el qual professors i alumnes gaudeixen de serveis que complementen l'aprenentatge a l'aula.

 • Dels projectes tecnopedagògics al lideratge digital dels alumnes

  A Jesuïtes Bellvitge sabem que els nostres alumnes viuran en un món on hauran d'aprendre i també aprendre a desaprendre per tal d'adaptar-se a la societat i als seus mitjans digitals. Per això, treballem des de fa temps amb el suport de les tecnologies; de fet, és una eina indispensable per crear una escola del segle XXI.

  L'ús de recursos tecnològics ens permet aplicar les noves metodologies d'aprenentatge. A més, faciliten el treball cooperatiu, la personalització i el desenvolupament de la creativitat en la resolució de tasques i de les intel·ligències múltiples.

  Des del Departament de Recerca i Innovació es lidera i s'acompanya els projectes d'innovació amb TIC que es porten a terme en les diferents etapes, a més de gestionar el grup de professors innovadors de l'escola en la seva tasca de cercar noves formes d'aplicar els recursos TIC.

  Des d'aquest departament, es dinamitza l'equip d'alumnes experts en TIC de l'escola. És un grup d'alumnes de cada classe des d'Infantil fins a l'ESO que fan de suport al professor i als seus companys en la implementació de l'ús de les TIC a l'aula. Aquesta funció es concreta en les tasques següents:

  • Resolució de problemes tècnics senzills dels alumnes i els professors a classe.
  • Formació i acompanyament dels companys en l'ús de LaNet i els programes que es fan servir a l'aula.
  • Foment d'un bon ús de les tecnologies a l'aula.
  • Representació dels alumnes pel que fa a l'aprenentatge amb les TIC.

  Des de l'escola, es treballen diferents projectes per tal d'innovar amb les TIC:

  • Projecte TRESOR: Tots els alumnes de l'ESO tenen un ordinador personal i fan servir llibres digitals en gran part de les matèries. Els instruments de treball i aprenentatge tradicionals, com l'agenda, les llibretes i els esquemes en paper, es combinen amb calendari, llibretes, mapes conceptuals i murals digitals.
  • PROJECTES D'INNOVACIÓ EN XARXA (PIX): L'escola ha creat i ha implantat diferents projectes d'innovació en diverses etapes:
   • Projecte DITS: Desenvolupa la capacitat creadora de l'alumne/a mitjançant tauletes (iPad) a Infantil.
   • Projecte RàdioNet: Els alumnes de Primària i Secundària escriuen, graven i comparteixen amb la comunitat educativa a un lloc web diferents programes de ràdio.
   • Projecte Seguretat a la Xarxa: Els alumnes de l'ESO aprenen cooperativament els riscos que hi ha i l'actitud que han de tenir quan fan servir Internet i les xarxes socials.
  • L'equip d'experts TIC: Són un grup d'alumnes de cada classe a Infantil, en alguns cursos de Primària, a tota l'ESO i al Batxillerat que fan de suport del professor i dels seus companys en la implementació de l'ús de les TIC a l'aula. Aquesta funció es concreta en les tasques següents:
   • Resoldre problemes tècnics senzills dels alumnes i els professors a classe.
   • Formar i acompanyar els companys en l'ús de LaNet i els programes que es fan servir a l'aula.
   • Fomentar un bon ús de les tecnologies a l'aula.
   • Representar els alumnes pel que fa a l'aprenentatge amb les TIC.