Pràctiques en una empresa d'un país europeu

Els alumnes dels cicles formatius de grau superior opten a les beques Erasmus i Leonardo per conèixer el mercat laboral d'un altre país.

 • El període de pràctiques és l'estada durant un període de temps en una empresa o organització d'un altre país europeu i té per finalitat contribuir que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, a la vegada que adquireixen experiència laboral.

  El nostre centre i el Departament d'Ensenyament atorga ple reconeixement al període de pràctiques a l'estranger.

  Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (principalment despeses de viatge i de manutenció) derivats de l'estada a l'estranger.

  L'alumne rep acompanyament i tutorització durant tot el període abans, durant i després de la seva estada.

  Per l'any 2015 tots els intercanvis seran Erasmus+, que és el programa de la Comissió Europea per a educació, formació, joventut i esport. Té vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.

  Principalment, els nostres països d'acollida són el Regne Unit, Itàlia, Alemanya i França. El Centre d'Estudis Joan XXIII gestiona la petició dels ajuts, la informació i el seguiment de les estades i la recerca d'empreses i entitats col·laboradores:

  • DAISY
  • CASA DI CARITA
  • CREST SCHOOLS OF ENGLISH
  • LIBERO
  • VASSIT
  • UNIVERSITAT DE WOLVERHAMPTON
  • NUOVO MUSINE SPORTVILLAGE
  • ROWLAND HILL NURSERY SCHOOL & CHILDREN'S CENTRE
  • ADULT LEARNING SERVICES

  Un altre projecte europeu és la visita de professors de llars infantils d'Alemanya amb els quals treballem aspectes relacionats amb el cicle d'Educació Infantil, com la inclusió a l'aula. El treball es completa amb visites a llars infantils, tant públiques com privades, per observar diferents realitats. És molt important la participació i implicació tant dels professors com dels alumnes.