Departament d'Orientació Psicopedagògica (DOP)

Atenció individualitzada de les necessitats psicopedagògiques dels alumnes.

 • L'atenció psicopedagògica es realitza a través de les trobades següents:
  • Entrevista amb el tutor o tutora grupal.
  • Entrevista amb la família si es veu necessari.
  • Entrevista i seguiment amb el propi alumne.
  Els àmbits atesos són:
  • Dificultats d'aprenentatge (orientacions en les tècniques d'estudi; utilització del lector ClaroRead; adaptacions metodològiques; adaptacions curriculars; etc.)
  • Derivacions a professionals externs (teràpia, metge, suport escolar, etc.)
  • Processos emocionals difícils (autoestima, dificultats relacionals o familiars, pèrdues, etc.)
  • Reorientacions en els estudis (UNPORTAL, testos d'interessos professionals...)