Dimensió internacional

Els alumnes dels cicles formatius de grau superior opten a les beques Erasmus i Leonardo per conèixer el mercat laboral d’un altre país.

  • El període de pràctiques és l'estada durant un període de temps en una empresa o organització d'un altre país europeu i té per finalitat contribuir que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, a la vegada que adquireixen experiència laboral.