Afavorim el desenvolupament integral dels alumnes

L'equip docent d'ESO està compromès amb el procés formatiu dels alumnes i posa èmfasi en la dimensió personal i social per tal de formar homes i dones que aportin el millor a la societat. 

El claustre d’educació secundària obligatòria està format per un equip humà de professionals qualificats, amb experiència i capacitats adequades per ajudar els nostres alumnes a desenvolupar les seves capacitats en una etapa fonamental tant en l’aprenentatge com en la formació del seu caràcter.

Resoldre conflictes, empatitzar amb els alumnes i ser capaços de motivar i estimular els estudiants són habilitats bàsiques per als nostres docents. L’equip de professors d’Educació Secundària és totalment conscient de la importància de l’acompanyament i el seguiment dels alumnes i de la formació tant acadèmica com personal, formant persones que sàpiguen desenvolupar-se dins de la societat en què vivim.