Pensant en el teu futur!

El batxillerat és una etapa d'aprofundiment en la formació integral de l'alumne en què posa en pràctica al màxim els seus interessos i les inquietuds personals i orientacions de futur.

 • El batxillerat

  Perfil de l’alumne de la modalitat de Ciència i Tecnologia:

  • ­ Interessat per la ciència i la tecnologia.
  • ­ Vol adquirir recursos per interpretar com són i com funcionen les coses (màquines, comunicacions, energia, avenços tècnics...) o bé que vol comprendre els fets biològics, químics i físics més significatius i els efectes de les seves aplicacions a la societat.
  • ­ No troba dificultats en l’àmbit de la matemàtica.
  • ­ Troba satisfacció en l’experiència d’aprendre i està disposat a esforçar-se.
  • ­ L’atrauen les sortides d’estudis posteriors a què dóna accés aquest batxillerat.

  Itineraris i sortides de la modalitat de Ciència i Tecnologia:

  • ­ Anar cap als estudis de tecnologia: arquitectura, enginyeries, matemàtiques, òptica, etc.
  • ­ Anar cap als estudis de ciències: biologia, ciències ambientals, física, química, geologia, etc.
  • ­ Anar cap als estudis de salut: medicina, farmàcia, infermeria, fisioteràpia, veterinària, psicologia, etc.
  • ­ Anar cap als estudis de formació professional: cicles de grau superior: electricitat i electrònica, informàtica, activitats físiques i esportives, química, sanitat, etc.

  Perfil de l’alumne de la modalitat de Ciències Socials i Humanitats:

  • ­­ Interessat a comprendre la realitat que l’envolta, en particular en els seus aspectes de manifestacions culturals, socials i geogràfics, històrics i econòmics.
  • ­ Molt interessat en la lectura, la comunicació escrita i la reflexió.
  • ­ Troba satisfacció en l’experiència d’aprendre i està disposat a esforçar-se.
  • ­ L’atrauen les sortides d’estudis posteriors a què dóna accés aquest batxillerat.

  Itineraris i sortides de la modalitat de Ciències Socials i Humanitats:

  • ­­ Anar cap als estudis empresarials: economia, administració d’empreses, treball social, dret, etc.
  • ­ Anar cap als estudis de ciències socials: filosofia, geografia, història, biblioteconomia, documentació, etc.
  • ­ Anar cap als estudis d’humanitats: humanitats, filologies anglesa, catalana, hispànica, clàssica, traducció i interpretació, etc.
  • ­ Anar cap als estudis de formació professional: cicles de grau superior d’administració, comerç i màrqueting; comunicació; hostaleria i turisme, i informàtica.

  Batxillerat