Habilitats i capacitats per a l’educació del segle XXI

L’objectiu del claustre de batxillerat és formar els alumnes en aquesta última etapa a l’escola perquè siguin capaços d’afrontar amb èxit tots els reptes acadèmics, professionals o socials que es trobaran en el futur.

Batxillerat és una etapa decisiva per al futur dels alumnes, i el professorat d’aquesta etapa té la missió fonamental d’ajudar-los a assolir els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per aconseguir els objectius que es proposin una vegada finalitzats els estudis.

El claustre de batxillerat no només té els coneixements tècnics i teòrics necessaris per preparar els alumnes a l’hora afrontar els reptes intel·lectuals i socials que es trobaran, sinó que disposa de les habilitats comunicatives i les competències necessàries per orientar i motivar l’alumnat.

La formació continuada i les ganes de millorar i innovar fan que els professors de batxillerat estiguin preparats per superar els reptes de l’educació del segle xxi, sense oblidar la vessant social i humana del nostre projecte educatiu.